CODEX - Kvalitetssäkring

Varje produkt  testas enligt standard ISO 2895 genomat att verifiera följande parametrar_

  • Produktbeteckning
  • Korrekthet av dimensioner
  • Tekniska egenskaper
  • Förpackning

Endast produkterna, som uppfyller alla dessa parametrar klarar testet. Om en produkt inte klarar testet, returneras hela försändelsen till leverantören och leverantören måste leverera på kortast möjliga tid de produkter som klarar testet enligt ISO 2895-

Exakta tester säkerställer kvalitén på våra Codex produkter. Produkternas kvalitet verifieras enligt internationella standarder.


Testningen utförs i enlighet med standarden ISO 2859, som består av tre nivåer:

AQL 0.01 ("nyckelpunkter"); inkluderar testning av hårdhet, sprickbildning och lagerbestämning. Med EMQ-lager (elmotorkvalitet) testas brus och vibrationer dessutom.
AQL 1.0 ("huvudobjekt"); är den andra testnivån som täcker måttestning, testning av intern avstånd.
AQL 4.0 ("underobjekt"); är den sista testfasen som täcker magnetismtestning, lagerutseende och förpackning.

Varje lager testas i ordning AQL 0.01 - AQL 1.0 - AQL 4.0. För att lagret ska slutföra testningen framgångsrikt. Måste resultaten visa  tillfredsställande siffror på alla tre nivåerna. Om det inte lyckas visa tillräcklig kvalitet med avseende på endast en av nivåerna slutar testningen vilket innebär att hela sändningen av denna typ av lager avvisas.

The footprint of prisms, which determine the hardness of steel.

Sample table to ISO 2859

Accoring to the supplied quantity of bearings the institution has received, a certain number, defined by the table, of bearings are randomly selected and designated for testing.

Supposing that the sample quantity is 10.000 bearings. From that quantity 80 pieces are randomly picked out in the laboratory, where they are tested in accordance with the three levels mentioned above. From this table it is evident that on the first level of testing (AQL 0.01) each piece being tested has to satisfy all three conditions.

On the second level of testing (AQL 1.0), the acceptable failure is 2 pieces among all tested bearings. On the third level of testing, the acceptable failure is 7 pieces.

Sample

After each testing the company Codex recieves a written report on every bearing type wich has been subjected to testing, making it possible for each bearing to precisely determine the testing results.

Här nedan kan ni se  hur ett godkänt test kan se ut och hur ett ej godkänt test ser ut. 

Ett exempel på en testrapportet på ett lager som inte visade något fel under testningen 

Ett exempel på en testrapport på ett lager som uppvisade felaktighet och därmed inte godkänd.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.