Tri-Pak

Vad är Tri-Pak Bensin Booster?


Sedan 1984 har Tri-Pak Bensin Booster funnits för alla bensin, tvåtakt och etanoldrivna motorer.

• Högsta andel smörjskydd av alla testade tillsatser.
• Rengör och ger högsta smörjskydd till ventilsäten, ventiler, spridare, förgasare, tändstift, bränslepump, topp m.m.  
• Oktanhöjande – ökar förbränningen
• K-skydd, blyersättning.
• Reducerar utsläppens Co och Hc värden upp till 80% för äldre fordon utan katalysator.
• Reducerar utsläppens Co och Hc värden upp till 100% för nyare fordon med katalysator.
• Många användare registrerar betydligt lägre bensinförbrukning.
• Koncentrat till 350 liter bensin & E85.
• Motverkar isproppar
• Det motor och bränslesystem behöver för att fungera optimalt i en samma flaska.

Vad är Tri-Pak Diesel Booster?


Sedan 1984 har Tri-Pak Diesel Booster funnits på marknaden. Produkterna har under årens lopp anpassats för att få ut optimal
effekt i och med att dieselblandningen har förändrats. Ett exempel är den ökade inblandningen av miljödiesel som leder till:

• Minskat svavelinnehållet från 50 ppm till idag 2 ppm. Svavel har en effekthöjande och smörjande egenskap.
• Miljödiesel har av den anledningen sämre effekt vilket kan rendera i högre förbrukning
• Sämre smörjning för pump och spridare än den tidigare dieseln.

Mer om Diesel Boostern:
• Diesel Booster är en speciell petrokemisk blandning i en lätt petroleum-bärare.
• Den är framställd för att vara blandbar med alla typer av dieselbränslen.
• Smörjer och rengör spridare och bränslepump.
• Höjer cetanvärdet.
• Bättre förbränning.
• Upp till 80% lägre sotutsläpp.
• Motverkar paraffinering och isproppar
• Motverkar att microorganismer (dieselbakterier) bildas och fortplantas i bränsle och tank.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.